forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
m meter - Allmänt Svenska
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
rss Really Simple Syndication En slags prenumeration på hemsidor, bland annat av nyhetssidor och webbloggar. Data/IT/Internet Engelska
cl centiliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
ev. eventuell(-a, -t) - Allmänt Svenska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
dgr dagar - Allmänt Svenska
pl. plansch - Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
OK Oikeuskanslerinvirasto Justitiekanslersämbetet, JKÄ Organisation Finska
vgd Vad gör du Används ofta i SMS eller i chatt på datorn. Slang/Chatt/SMS Svenska
R röntgen - Allmänt Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska
e.d. eller dylikt - Allmänt Svenska
SBF Svenska Badmintonförbundet - Organisation Svenska
jfr jämför - Allmänt Svenska
g gram - Allmän Svenska