forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
m meter - Allmänt Svenska
rss Really Simple Syndication En slags prenumeration på hemsidor, bland annat av nyhetssidor och webbloggar. Data/IT/Internet Engelska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
ev. eventuell(-a, -t) - Allmänt Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
vgd Vad gör du Används ofta i SMS eller i chatt på datorn. Slang/Chatt/SMS Svenska
gg gång - Allmän Svenska
s sekund - Allmänt Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
f.k. för kännedom - Allmänt Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
fr. (ny)fransk(-t, -a), (ny)franska - Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
cl centiliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
ST Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi - Juridik Svenska
dgr dagar - Allmänt Svenska
lgh Lägenhet - Allmänt Svenska
m.a.p. med avseende på - Allmänt Svenska
OK Oikeuskanslerinvirasto Justitiekanslersämbetet, JKÄ Organisation Finska