forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
m meter - Allmänt Svenska
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
cl centiliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
ev. eventuell(-a, -t) - Allmänt Svenska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
dgr dagar - Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
pl. plansch - Allmänt Svenska
rss Really Simple Syndication En slags prenumeration på hemsidor, bland annat av nyhetssidor och webbloggar. Data/IT/Internet Engelska
OK Oikeuskanslerinvirasto Justitiekanslersämbetet, JKÄ Organisation Finska
R röntgen - Allmänt Svenska
v vice (i titlar) - Allmänt Svenska
e.d. eller dylikt - Allmänt Svenska
vgd Vad gör du Används ofta i SMS eller i chatt på datorn. Slang/Chatt/SMS Svenska
OS Olympiska spelen Olympiska spelen är idrottstävlingar som hålls vart fjärde år och numera är uppdelade i sommarspel och vinterspel. Sport/Idrott Svenska
FB Föräldrabalken - Juridik Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska